Besluit Minister Bruins

30 Augustus 2018

Minister Bruins (Medische Zorg) wijst onderzoek naar langdurige oefentherapie aan als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating tot de zorgverzekering. Het gaat om twee onderzoeken naar de effecten van langdurige oefentherapie bij mensen met ernstige vormen van reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (axiale SpA). Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken wordt bepaald of langdurige oefentherapie voor deze specifieke groep patiënten in het basispakket komt.

ReumaNederland is blij met het besluit van de minister. Deze onderzoeken maken het mogelijk om het effect van langdurige oefentherapie te onderzoeken bij mensen met RA en axiale SpA die ernstige gewrichtsschade of om andere redenen zeer ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren ondervinden. Het wetenschappelijke bewijs ontbreekt omdat deze groep in eerder onderzoek meestal van deelname werd uitgesloten. Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen bij ReumaNederland: "Na het onderzoek hopen we het noodzakelijke bewijs te hebben dat langdurige oefentherapie bij deze groep patiënten werkt en daarom opgenomen moet worden in het basispakket."

Stap dichterbij

ReumaNederland is blij met dit resultaat, maar we zijn er nog niet. Er is nog veel werk te verrichten voordat de onderzoeken kunnen starten. Zo moeten de onderzoeken eerst verder worden uitgewerkt en worden afspraken met diverse partijen vastgelegd in een convenant. "We zijn een stapje verder in de toegankelijkheid tot oefentherapie, maar we hebben nog een lange strijd te voeren om ervoor te zorgen dat de toegang tot deze zorg daadwerkelijk is gerealiseerd", aldus de Jong.

De onderzoeken duren 4 jaar. Op basis van de uitkomsten brengt het Zorginstituut Nederland vervolgens een advies uit om langdurige oefentherapie voor mensen met ernstige vormen van RA en axiale SpA wel of niet in het basispakket op te nemen.

Toegankelijkheid fysio- en oefentherapie sinds 2012 onder druk

In 2012 heeft het kabinet fysiotherapie voor zes vormen van reuma, waaronder reumatoïde artritis (RA) en ankyloserende spondylitis (ziekte van Bechterew), uit het basispakket gehaald. Dit heeft voor veel mensen ongewenste gevolgen gehad. Voor fysio- en oefentherapie moest een aanvullende verzekering worden afgesloten. Inmiddels is deze toegang tot zorg nog minder door het beperkte aantal behandelingen dat wordt verzekerd in de aanvullende pakketten.

ReumaNederland maakt zich sinds 2012 hard om fysio- en oefentherapie weer terug te krijgen in het basispakket. Een voorbeeld daarvan is het door ReumaNederland opgestelde Reumanifest dat door meer dan 25.000 patiënten, onderzoekers, zorgververleners, beroepsverenigingen en reumapatiëntenverenigingen werd ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer.

Brede steun voor de onderzoeken

ReumaNederland heeft samen met onderzoekers uit Leids Universitair Medisch Centrum, St. Maartenskliniek, Maastricht UMC+ en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) de twee onderzoeksvoorstellen bij het Zorginstituut ingediend. De onderzoeksvoorstellen worden gesteund door de Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en de Stichting Axiale SpA.

Het Zorginstituut heeft beide onderzoeksvoorstellen laten beoordelen door onafhankelijke referenten en de conclusie getrokken dat beide onderzoeksvoorstellen geschikte kandidaten zijn voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket.

Wat betekent dit voor mij als patiënt?

Heb jij RA of axiale SpA met ernstige gewrichtsschade of ontstekingsactiviteit én ondervind jij daardoor grote beperkingen in jouw dagelijks functioneren? Mogelijk kom jij in aanmerking om straks mee te doen aan dit onderzoek. Zover is het nu nog niet. Het onderzoek moet nog verder worden opgezet. Zodra het van start gaat, laten we het uiteraard weten.